Autorizovaní dodavatelé bungalovů EKORD dosahují
špičkových hodnot Blower door testů - nejnáročnějšího indikátoru kvality konstrukcí i dodavatele