Bungalovy EKORD umožňují vysoce kvalitní - zdravé, pohodlné a úsporné bydlení, protože jsou:

Jak postupovat

1.
Investor, který má zájem o bungalov EKORD, má možnost svůj záměr projednat u autora při předem telefonicky dohodnuté nezávazné schůzce. Velmi výhodné pro investora je zajistit k této schůzce následující podklady:

Na základě těchto podkladů obdrží investor předběžný nástin řešení a mnoho dalších zásadních informací, které může využít pro kvalifikované zadání u jakéhokoliv projektanta.

2.
Pokud se investor rozhodne pro stavbu bungalovu EKORD a dodá upřesněné zadání, zpracuje autor s autorizovaným projektantem bungalovů EKORD dokumentaci ke stavebnímu povolení přímo na míru.
Nikoliv typovou, kterou je třeba vždy - bez výjimky - za několikanásobek ceny - přepracovat i dopracovat, což mnoho investorů neví.
Navýšení ceny dodavatelé obvykle zahrnují do ceny dodávky (otevřeně nebo skrytě), autorizovaní dodavatelé bungalovů EKORD zvýhodňují cenu dokumentace ke stavebnímu povolení při dodávce bungalovu na klíč ze základní ceny 750 Kč za 1m2 zastavěné plochy až na třetinu, t.j. 250 Kč. Zastavěná plocha je první číslo v označení bungalovů EKORD, takže např. EKORD 140g78 má zastavěnou plochu 140 m2 a základní cena dokumentace pak činí:
140 x 750 =105.000 Kč
při dodávce autorizovaným dodavatelem na klíč činí zvýhodněná cena:
140 x 250=35.000 Kč

3.
Investor může požádat o cenovou nabídku více dodavatelů, může je požádat o návštěvu rozestavěných staveb (se souhlasem majitelů příp. i do dokončených) a podle cen, termínů a referencí zvolit nejvhodnějšího.
S ohledem na skutečnost, že nekvalitní detaily mohou stavbu zásadně znehodnotit a kvalitní detaily nejlépe prověří Blower door testy a termovize, měl by dobrý investor vybírat pouze firmy s nejlepšími referencemi. Je otázkou, jestli počet takových firem v ČR lze měřit v procentech nebo v promile...